Wikia


Den hertog van Wellington.Edit

Ik hoorde BUONAPARTE nooit spreken van den slag van Waterloo, noch zijn gevoelen zeggen omtrent den hertog VAN WELLINGTON, maar ik vroeg den generaal BERTRANT,” hoe NAPLOEON over hem dacht? ” — ” Wel,” zeide hij, ” ik zal u zijn gevoelens zeggen, bijna met dezelfde woorden, als ik het van hem vernam. De hertog VAN WELLINGTON is in het bestuur van een leger ten vollen mijns gelijke, met het voordeel van meer voorzigtigheid te bezitten.”
  • VERHAAL van de overgave en het verblijf van NAPOLEON BUONAPARTE, aan boord van het engelsche schip van oorlog BELLEROPHON. door F. L. MAITLAND. AMSTERDAM bij G.J.A. Beijerinck. 1826