Wikia


Bij de belegering van St. Acre, in Syrie, had Bonaparte drie Adjudanten naar een punt gezonden, en al de drie vonden op den weg daarhenen den dood. Thans moest er een vierde daarhenen afgezonden worden. Bonaparte had echter slechts Eugene en den naderhand in de jaren 1815 en 1816 zoo vermaard geworden Lavalette bij zich. Hij zeide tot den laatsten: ”Gij moet henen! Dezen jongeling kan ik niet zenden. Hij is door zijne moeder mij toevertrouwd. Gij weet wat sterven is!” Lavalette snelde moedig henen en ontkwam gelukkig het gevaar.

Anekdoten van Napoleon ter regte beoordeeling van zijne denkwijze, zijn karakter en zijne daden. Groningen bij W. Zuidema. 1825