Wikia


Over het gebruik van de fransche taal.Edit

5*. Het Fransch zal in het vervolg als eene wetenschappelijke taal geleerd worden, alleen aan jongelingen, nooit aan meisjes. Wij wenschen dit van ganscher harte; dan is er kans dat onder ons meer Nederlandsche vrouwen dan Fransche dames komen. Al wat voor het genoegen en de beschaving van de schoone sekse kan dienen, is reeds in Hollandsche boeken te vinden, en komt er later iets goeds in het Fransch uit, het zal niet aan vertalers ontbreken. Behaagde het der schoone sekse om van den te veel gevoeden smaak voor het Fransche en vreemde terug te komen, en de lettervruchten van eigen bodem met een oog van gunst, of slechts van regtvaardigheid, te verwaardigen, dat oog zoude wonderen doen, en schrijvers en dichters bijzonder aanvuren.
  • HET VADERLAND EN DE FRANSCHEN, door Mr. Jacobus Scheltema, AMSTERDAM, bij Hendrik Gartman. 1815


Externe linksEdit

Wikipedia: Frans