Wikia


Dat hij zich door vrouwen zoude laten beheerschen.Edit

Sinds lang haakte BONAPARTE naar het geluk, zich met het keizerlijke purper te tooijen. Hij koesterde het denkbeeld, dat hij eens KAREL den grooten zoude overtreffen; ook bezocht hij, met eenen heiligen eerbied, de graftombe van dien keizer, te Aken.
Hij zelf kroonde JOSÉPHINE. Van toen af werd zij voor hem eene noodzakelijke vriendin; want zij was, sinds lang, vreemd aan zijn hart. Hij vloog van de eene naar de andere. Even zoo goed, als hij, in de staatskunde, een geheim konde bewaren, even zoo onbescheiden was hij, wanneer het eenen minnehandel betrof; vooral hield hij er veel van, de vrouwen te doen blozen. Hij had zooveel invloeds op JOSÉPHINE, dat hij haar vertrouwde van zijne liefdegevallen maakte, en haar eindelijk aan de zoo natuurlijke onstandvastigheid van haren gemaal gewende. Dikwerf zag men haar, met vriendschapschap en welwillendheid, spreken tegen de gene, die haar in BONAPARTES hart verving.
Zij had langen tijd gevreesd, dat hij zich door vrouwen zoude laten beheerschen, doch daarin vond zij zich, tot hare blijdschap, bedrogen; zij bezat toen zijn vertrouwen geheel en al. Het was voor hem eene behoefte, haar zijne gedachten mede te deelen; en dikwerf waarschuwde zij hem voor de listen en lagen zijner hovelingen. ” Mistrouw vooral TAILL***,” zeide zij hem, ” gij hebt hem beleedigd, en een man, als hij is, kan het denkbeeld niet dulden, te worden vernederd, door eene man, als gij zijt.”
  • HISTORISCHE en GEHEIME GEDENKSCHRIFTEN der KEIZERIN JOSÉPHINE Door Mejufvr. M. A. LE NORMAND AMSTERDAM bij H. Gartman 1821


Externe linksEdit

Wikipedia: Joséphine de Beauharnais