Wikia


Napoleon gekwetst bij Regensburg.Edit

Het ontbrak N a p o l e o n geenszins aan persoonlijke dapperheid. Hij schuwde geen levensgevaar, en in menig veldslag zag men hem op de heetste plaatsen. In zijne nabijheid trof velen zijner wapenbroeders het doodelijk lood; verscheidene paarden werden onder hem doodgeschoten, en hij zelf ontging dikwerf, als ddor een wonder, het dreigend gevaar. Hij is meermalen gekwetst geweest. Bij de bezigtiging van het lijk vond men vele lidteekenen aan hetzelve, als: een aan het hoofd, een aan den goudvinger van de linker hand en, behalve verscheidene aan het linker been ook drie aan den voet.
Eene dezer wonden heeft hij in den korten oorlog met Oostenrijk, in het jaar 1809, ontvangen. Hij streed met zijn dapper leger vijf dagen (den 19 – 24 April) in de nabijheid van Regensburg en eindelijk in de brandende stad zelve tegen de Oostenrijksche armee. Bij deze gelegenheid werd hij door eenen snaphaankogel in den voet getroffen.

Regensburg 480i

Het plaatje verbeeldt den Keizer, zoo als hij toen met den voet in den stijgbeugel staande zich den anderen, met den meesten spoed, op de plaats zelve waar hij gekwetst was, laat verbinden, om straks weder te paard te kunnen stapen en de luisterrijke overwinning te voltooijen.
  • Anekdoten van Napoleon ter regte beoordeeling van zijne denkwijze, zijn karakter en zijne daden. Groningen, W. Zuidema. 1825


Externe linksEdit

Wikipedia: