Wikia


Een schandelijke dood was dan zekerlijk zijn lot.Edit

Indien den aanslag om, uit Egypte weggeloopen zijnde, de gevestigde regering omver te werpen, BUONAPARTE eens mislukt ware, een schandelijke dood was dan zekerlijk zijn lot geweest; nu werd hij met eere overladen, en strafte naderhand de krijgslieden, die hetzelfde deden, dat hij gedaan had, als deserteurs, of hen, die hem van den troon zochten af te stooten, als oproermakers.
  • FRAGMENTEN van AANTEEKENINGEN betrekkelijk NAPOLEON BUONAPARTE en ZIJNE REGERING. Door A. van der Willingen. HAARLEM bij A. Loosjes 1814


Externe linksEdit

Wikipedia: Staatsgreep van 18 Brumaire